ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ปรับการจัดวางเก้าอี้ ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) เปลี่ยนการจัดวางเก้าอี้ สนับสนุนการแก้ไขการระบาดของโรคติดต่อ ด้วยมาตรการจัดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ได้ทำความสะอาด และปรับเปลี่ยนการจัดวางเก้าอี้พักคอยผู้โดยสาร โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในอาคารผู้โดยสาร พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเว้นระยะห่างทางสังคมในป้ายอักษรไฟวิ่งภายในอาคารผู้โดยสารไปพร้อมกันด้วย

ด้วย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการของท่าอากาศยาน โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการ จัดแอลกอฮอล์เจล ล้างมือตามจุดให้บริการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อการให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการภายในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายอีกด้วย

ขอขอบคุณ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น