จ.ตาก Big Cleaning Day ศาลากลาง ป้องกันการระบาดเชื้อโรคโควิด-19

ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จากนั้นทำความสะอาดต่อที่ศาลากลางจังหวัดตาก โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดเช็คล้าง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารของสำนักงาน ตามนโยบายการรักษาความสะอาดภายในหน่วยงานจังหวัดตาก ของนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตรน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในอาคารศาลากลางจังหวัดตากและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดตาก เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น บันได กลอนประตู ลูกบิดหน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร ห้องน้ำ ห้องประชุม เป็นต้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เมื่อค่ำวันที่ 25 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น