นายอำเภอพบพระ เปิดจุดคัดกรองเพื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2563 นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เปิดจุดคัดกรองเพื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ณ จุดพักสายตรวจตำรวจ สภ.พบพระ บ้านห้วยนกแล ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก โดยมีหน่วยงาน ประกอบด้วย จนท.สาธารณสุขอำเภอพบพระ,จนท.อส.อ.พบพระที่ 9, จนท.สาธารณสุข อบต.ช่องแคบ, จนท.ตร.สภ.พบพระ, อสม.ตำบลช่องแคบ ร่วมปฎิบัติหน้าคัดกรองผู้ที่เดินทางผ่านเข้าออกอำเภอพบพระ พร้อมทั้งแนะนำการปฎิบัติตัวในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้แก่ผู้ที่เดินทาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น