นร.รร.สันกำแพง O-NET ม.3 สูงสุด

โรงเรียนสันกำแพง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 ที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นางสาวหมวย หล้าเมือง วิชาภาษาไทย 92 คะแนน เด็กหญิงนิชดา หินธง วิชาภาษาอังกฤษ 80 คะแนน เด็กหญิงเรนะ โมจิซุกิ วิชาคณิตศาสตร์ 88 คะแนน เด็กหญิงเรนะ โมจิซุกิ วิชาวิทยาศาสตร์ 61 คะแนน

ร่วมแสดงความคิดเห็น