เทศบาลนครลำปาง ออกปฏิบัติการ ทำความสะอาดล้างถนนท่าคราวน้อย ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยพนักงานทำความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดรถบรรทุกน้ำออกฉีดล้างถนนท่าคราวน้อยทั้งสองฝั่งถนน ตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ถึงสี่แยกบุญถึง เพื่อชำระล้างสิ่งสกปรก และลดฝุ่นละออง เพื่อให้เมืองลำปางสะอาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น