อ.สอง ลุยพบร้านค้าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563
นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง จ.แพรรสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ อส.อ.สองที่ 2 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สอง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้กับ ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ร้านจำหน่ายอาหาร ทุกแห่งในพื้นที่อำเภอสอง เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ

ทั้งนี้ทางอำเภอได้มีหนังสือและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานปะกอบการ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ให้กับผู้ประกอบการทุกราย พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ทราบถึงแนวปฏิบัติต่างๆ อย่างเคร่งครัดโดยให้มีป้ายข้อความ”ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน เมื่อมารับบริการ” โดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกรายด้วยดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น