เทศบาลนครลำปาง ดำเนินมาตรการการรักษาระยะห่างระหว่างกันของสุสานทั้ง 4 แห่ง ในพื้นที่

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ดำเนินการจัดที่นั่ง และติดสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง ตามมาตรการการรักษาระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) ในบริเวณศาลาประกอบพิธีของสุสานทั้ง 4 แห่ง ในเขตเทศบาลนครลำปาง ได้แก่ สุสานประตูม้า (ไตรลักษณ์), สุสานร่องสามดวง, สุสานนาก่วมใต้ และสุสานพระบาท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ร่วมแสดงความคิดเห็น