สนง.วัฒนธรรม จ.แพร่ จัดBig Cleaning Day ต้านโควิด-19

เมือวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โดยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรมจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาด เช็ดล้างด้วยแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ตามที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ ( โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 19 ) ได้กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยจัดให้มีจุดคัดกรอง รณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัย ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือแก่ผู้มาติดต่อราชการ ณ บริเวณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น