การประชุมคณะกรรมการฯ กองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านสาธารณสุข)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมทำการ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ, ที่ปรึกษาคณะทำงานและคณะทำงานที่ปรึกษา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านสาธารณสุข) ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมตรวจการตั้งด่านคัดกรองการเคลื่อนย้ายของประชาชนบริเวณหน้าปั๊ม ปตท. สาขาสารภี ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่- ลำปาง

โดยการประชุมคณะกรรมการฯ และการตั้งด่านคัดกรองการเคลื่อนย้ายของประชาชน เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ที่พบจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูง รวมถึงมีความเสี่ยงสูง ที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับหลายภาคส่วนในการประชุมหารือ และร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมโรคให้ลดการแพร่ระบาดโดยเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น