กำนันเสือโป่งแยงเข้ม ตั้งจุดคัดกรองแรงงานย้ายถิ่น และกลุ่มเสี่ยงสกัดการแพร่ระบาดเข้าหมู่บ้าน

ที่บ้านม่วงคำ ม.3 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายประสงค์ วงค์เสือ กำนันตำบลโป่งแยง นายอินทูล จันทกิจ สารวัตรกำนันพร้อมฝ่ายปกครอง ชุดชรบ. ส.อบต.โป่งแยง ตัวแทนจากผู้ใช้แรงงานไทยใหญ่ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจตู้ยามโป่งแยงนำโดย ร.ต.ต.ประสิทธิ์ ปารมี ได้จัดกำลังตั้งจุดคัดกรองชุมชน แรงงานและบุคคลย้ายถิ่นฐาน ทั้งแรงงานคนไทยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและแรงงานไทยใหญ่ รวมถึงพ่อค้าเร่ แผงลอยขายสินค้า ที่เข้ามาในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและอำเภอแม่ริม ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคไปตามชุมชนหมู่บ้าน พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเองในการป้องกันการติดเชื้อโรค โดยจะคัดกรองเข้มข้นจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น