เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลาดออมสิน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ตลาดออมสิน ในเขตเทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องของมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ร่วมแสดงความคิดเห็น