มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,000 ชิ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,000 ชิ้น จากการสนับสนุนกิจกรรม มช. จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ให้แก่ นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส โรงพยาบาลนครพิงค์ สำหรับมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 และป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษจากหมอกควัน ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น