อ.จอมทอง เปิดจุดตรวจบูรณาการร่วม การดูแลการข้ามเขตของผู้เดินทางเสี่ยง COVID-19

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายสุทิน จันทร์งาม นอภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดจุดตรวจบูรณาการร่วมการดูแลการข้ามเขตพื้นที่จังหวัด/อำเภอ เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการของผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค COVID-19 โดยบูรณาการร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว ปลัดอาวุโส , นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จอมทอง, สนง.สาธารณสุขอำเภอ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.ข่วงเปา, อบต.ข่วงเปา, สมาชิก อส. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) และจิตอาสาพระราชทาน ณ จุดตรวจบูรณาการหน้า อบต.ข่วงเปา บนเส้นทางทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่จะเดินทางไป จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางระหว่างจังหวัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลแต่ละหน่วยงาน เพื่ออำนวยการตรวจคัดกรอง ตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี และ จ.เชียงใหม่ ชึ่งจะดำเนินการตั้งแต่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น