ทม.แพร่ ประดิษฐ์ตู้ฆ่าเชื้อ ป้องโรคไวรัสโควิด-19 และนำไปติดตั้ง ยังสถานีขนส่งผู้โดยสารแพร่

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ เผยว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดแพร่ มีผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 จำนวน 1 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563) แต่จังหวัดแพร่ ยังมีการเฝ้าระวัง และติดตามบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากักตัว เพื่อสังเกตอาการจำนวน 14 วัน เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

เทศบาลเมืองแพร่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลฯ ประดิษฐ์ตู้อบฆ่าเชื้อ ที่จัดสร้างโดยใช้ท่อ PVC และแผ่นพลาสติก มีความสูง 2 เมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร และมีระบบฉีดพ่นละอองน้ำ ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ
จากนั้นได้นำไปติดตั้งในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ และเปิดให้ผู้ที่เดินทางเข้าสถานีโดยสาร เดินผ่านละอองฆ่าเชื้อ ก่อนจะที่มาใช้บริการ และมีการตรวจเช็ควัดอุณหภูมิร่างกายให้แก่ผู้โดยสาร ก่อนเข้าสถานี และก่อนที่จะขึ้นรถโดยสาร เพื่อคัดกรอง
นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ เผยว่า ขณะนี้ ทางด้านเทศบาลฯสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตั้งเครื่องอบฆ่าเชื้อ ไว้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และนอกจากนั้น ได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้ทำเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เร่งทำและติดตั้งไว้ในสถานที่ ที่มีคนเข้ามาใช้บริการ สำหรับต้นทุนในการทำไม่กี่บาท ซึ่งทางเทศบาลฯเองก็ได้นำของวัสดุที่เหลือใช้ในสำนักงาน มาประยุกต์ทำและจะปรับปรุงพัฒนา ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น