จ.แพร่ ตั้งจุดตรวจสี่แยกแม่แขม อ.ลอง สี่แยกร้องเข็ม อ.ร้องกวาง และบริเวณประตูสู่ล้านนา อ.เด่นชัย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมการป้องกันการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) จากบุคคลภายนอกพื้นที่ ที่จะเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒนา และนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว
โดยจังหวัดแพร่ได้จัดตั้งด่านตรวจ หรือจุดตรวจดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค โดยบูรณาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย จุดตรวจบริเวณสี่แยกแม่แขม อำเภอลอง จุดตรวจบริเวณสี่แยกร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง และจุดตรวจบริเวณประตูสู่ล้านนา อำเภอเด่นชัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น