วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​ลำปาง มอบหน้ากากผ้า ให้โรงพยาบาลป้องกัน ​covid-19

วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​ลำปาง​ เย็บหน้ากากผ้าตามนโยบายสำนักงาน​คณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา​ เพื่อมอบให้​ รพ. เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยป้องกันการแพร่ระบาด​ของไวรัส covid-19 มอบให้ รพ.ศูนย์​ลำปาง​ รพ.แม่เมาะ​ รพ.แม่ทะ​ รพ.เกาะคา​ รพ.ห้างฉัตร​ และมอบให้ผู้บริหาร​ ครู​และ​บุคลากร​ของวิทยาลัยฯไปใช้ เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว ให้ห่างไกลไวรัส covid-19​ โดยแผนกผ้าและประชาชน​ บุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นจิตอาสาร่วมเย็บหน้ากากเพื่อประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น