นอภ.เวียงป่าเป้า สั่งตั้งจุดตรวจคัดกรอง ด่านประตูแรกเข้าเมืองเชียงราย สกัดเสี่ยงโรค COVID-19

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้มีคำสั่งให้ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครอง อ.เวียงป่าเป้า บูรณาการร่วมกับ สภ.แม่เจดีย์ สสอ.เวียงป่าเป้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้า จ.เชียงราย ณ บริเวณหน่วยบริการประชาชนโป่งน้ำร้อน สภ.แม่เจดีย์ หมู่ 14 ต.แม่เจดีย์ใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น