อช.แม่วะ ฝึกทบทวนอบรม การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR)

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. อุทยานแห่งชาติแม่วะ สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ได้ดำเนินการฝึกทบทวน ตามโครงการฝึกอบรมการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วะ เพื่อทบทวน เตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพ การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ ลดความสูญเสียอันจะเกิดแก่ชีวิตของนักท่องเที่ยวและผู้ประสบเหตุ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเถิน เป็นผู้ฝึกอบรมให้ โดยการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!