รถเดินทาง เปียงหลวง-เวียงแหง-เชียงใหม่ ลดเหลือวันละ 2 เที่ยว

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม-12 เมษายน 63 บริษัทดาวทองขนส่ง ผู้เดินรถเส้นทาง เปียงหลวง-เวียงแหง-เชียงใหม่ มีการปรับเปลี่ยนเที่ยวเดินรถ เหลือวันละ 2 เที่ยว คือ เที่ยวที่ 1 เวลา 7.30 น. และเที่ยวที่ 2 เวลา 13.30 น. โดยผู้โดยสารทุกท่านต้องได้รับการคัดกรองโรค ล้างมือด้วยเจลล้างมือ และใส่ผ้าปิดปากตลอดการเดินทาง พร้อมทั้งมีการตรวจคัดกรอง ทั้งขาเข้าและขาออกตลอดเส้นทางการเดินทาง ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกท่านให้ความร่วมมือ หากท่านใดมีไข้ หรือไม่สวมหน้ากากทางบริษัทจำเป็นต้องงดให้บริการแก่ท่าน รถทุกคันของเราผ่านการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน ทุกรอบ มีการคัดกรองผู้โดยสารทุกท่าน และจดชื่อทำประวัติแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกรอบการเดินทาง เพื่อให้พี่น้องกลับบ้านอย่างปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น