คนน่านไม่ทิ้ง รพ.น่าน สถานการณ์ที่พวกเราต้องรบ กับศึกอันใหญ่หลวงรายล้อม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 15.00 น.ที่อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน นายวุฒิชัย แห่วตระกูลปัญญา และครอบครัว , หจก. ซินกวงน่าน และ บจก.บ้านถั่วลิสง บริจาคแผ่นพับให้ความรู้ “รู้ทัน ป้องกันตนเอง จากโรคโควิด-19” จำนวน 50,000 แผ่น ให้แก่โรงพยาบาลน่าน และกระจายให้โรงพยาบาลชุมชนแต่ละอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมได้นำแผ่นพับชุดแรกได้ไปถึงมือ อสม. อีกหนึ่งนักรบแนวทางของเราแล้ว ณ ตลาดสดบ้านเชียงแข็ง ของที่ท่านมอบให้เรามา ยังเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องคนน่าน สมดั่งเจตนารมณ์ของท่านแล้ว

ในขณะเดียวกัน สโมสรโรตารีน่าน นำโดย นายชยพันธน์ ธนแสนตั้งเจริญ นายกสโมสรโรตารีน่าน บริจาค ชุด cover all ชุดหมีป้องกันเชื้อโรค จำนวน 35 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลน่าน CR : ทีมงานศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ โทร 1100 และ คุณปภาวดี คำเทพ เวชนิทัศน์ฯ 1501 รวมทั้งขอบคุณเบื้องหลัง ผู้ปิดทองหลังพระตลอดมา น้องเปี๊ยก ร้านอิงค์เบอร์รี่ และครอบครัว ขอให้สิ่งดีงามนี้ ดลบันดาลความสุขให้กับครอบครัวตลอดไปด้วยเทอญ
คนน่านไม่ทิ้งโรงพยาบาลน่าน สถานการณ์ที่พวกเราต้องรบกับศึกอันใหญ่หลวง รายล้อม ท่านมีอะไรที่ท่านจะช่วยพวกเราได้ พวกเราน้อมรับด้วยความขอบคุณและซาบซึ้งใจ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น