น้ำใจจากจีน! มช. รับมอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น จากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น จาก Professor Wang Hua อธิการบดีมหาวิทยาลัยต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Shen Yi ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจีน พร้อมด้วยคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยต้าหลี่ เป็นผู้มอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid–19 และป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษจากหมอกควัน ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น