สสจ.น่าน ยืนยัน ขณะนี้ทุก ร.พ. ของ จ.น่าน มีอุปกรณ์และวัสดุการแพทย์ที่จำเป็น เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 นายแพทย์ดิเรก สุดแดน รักษาราชการสาธารณสุขจังหวัดน่าน ชี้แจงกรณี ข่าวการขาดแคลน วัสดุทางการแพทย์ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน ตามที่มีการเสนอข่าวนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เนื่องจากขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ในหน่วยงานทางการแพทย์ ให้กับทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อดำเนินการ จัดสรร ให้กับทุกหน่วยงานทางการแพทย์ของจังหวัดน่าน ตามข้อมูล สถิติการใช้งาน โดยยอดการได้รับจัดสรร หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดน่าน อยู่ที่ 15,000 – 30,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ ซึ่งจากการรวบรวมสถิติการใช้หน้ากากอนามัย ของทุกหน่วยงานบริการทางการแพทย์ของจังหวัดน่าน มีอัตราการใช้หน้ากากอนามัย อยู่ที่ 20,000 – 25,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่า อัตราที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละสัปดาห์

นายแพทย์ดิเรก สุดแดน รักษาการสาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้จัดเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการตรวจสอบ เช็คสต๊อก บัญชี คลังเวชภัณฑ์ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรร แบ่งปัน หรือ เพิ่มเติม ให้กับ ทุกหน่วยงานทางการแพทย์ของจังหวัดน่าน ที่อาจมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มวัสดุเวชภัณฑ์มากกว่าเกณฑ์ปกติที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละสัปดาห์ และพร้อมจัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และหน้ากากอนามัยให้ทันทีเมื่อมีการร้องขอ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า ยังไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพียงแต่ในช่วงของสถานการณ์โรคไวรัส โควิด – 19 ครั้งนี้ การใช้หน้ากากอนามัย อาจต้องมีการรัดกุม และจัดสรรตามภารกิจหน้าที่ ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคลใน 1 สัปดาห์ ดังนั้น จึงอาจมีไม่มากพอ เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาปกติ ที่มิได้มีการรัดกุมเรื่องการใช้หน้ากากอนามัย แต่ขอยืนยันว่า อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ของจังหวัดน่านในขณะนี้ มีเพียงพอ ไม่ขาดแคลน และเป็นไปเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุกประการ
แต่ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะร่วมสมทบจัดซื้อ จัดหาวัสดุเวชภัณฑ์เพิ่มเติม ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ ให้มีมากขึ้นกว่าเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ทางสาธารณสุขจังหวัดน่าน และทุกหน่วยงานทางการแพทย์ของจังหวัดน่าน ก็ยินดีรับการสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!