เช็ครายชื่อร้าน! พาณิชย์เชียงใหม่ เตรียมกระจายหน้ากากอนามัย วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 2563 อีก 9,500 ชิ้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดสรรหน้ากากอนามัย วันที่ 29 มีนาคม 2563 ให้แก่ ห้างสรรพสินค้า แม็คโคร และร้านสะดวกซื้อ (เซเว่นอีเลฟเว่น 7-11) ที่ได้รับจัดสรรจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ โดยจะจำหน่ายในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ดังนี้

1.ห้างแม็คโคร มีจำหน่ายตามสาขา ดังนี้

  • แม็คโครเชียงใหม่ สาขาหนองป่าครั่ง จำหน่ายจำนวน 2,000 ชิ้น เปิดจำหน่ายเวลา 10.00 น. เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
  • แม็คโคร สาขาแม่ริม จำหน่ายจำนวน 1,600 ชิ้น เปิดจำหน่ายเวลา 10.00 น. เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
  • แม็คโคร สาขาหางดง จำหน่ายจำนวน 1,600 ชิ้น เปิดจำหน่ายเวลา 10.00 น. เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
  • แม็คโคร สาขาฝาง จำหน่ายจำนวน 1,600 ชิ้น เปิดจำหน่ายเวลา 10.00 น. เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด

2. เซเว่นอีเลฟเว่น (7-11)

  • มีจำหน่ายจำนวน 45 สาขา ๆ ละ 60 ชิ้น รวมปริมาณ 2,700 ชิ้น
สรุปห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่ายในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 รวมประมาณ 9,500 ชิ้น
สรุปร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย จากกรุมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อกระจายไปยังประชาชนแล้วประมาณ 190,744 ชิ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!