“ยุพราชฯผลิต Face Shield โครงสร้างพลาสติกช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลน”

โครงการ Fab Lab โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้ทำการผลิต Face Shield แบบโครงพลาสติก โดยปริ้นจาก 3D printer ของ Fab Lab เพื่อจะนำไปบริจาคให้ โรงพยาบาลที่ต้องการในนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขณะนี้ยังขาด ยางยืดหรือสายรัดพลาสติก และแผ่นพลาสติกใสที่จะใช้ประกอบทำ Face Shield ที่สมบูรณ์อีกบางส่วน

หากท่านใดจัดหาได้และประสงค์จะบริจาคไปทำบุญช่วยเหลือโรงพยาบาลร่วมกัน สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ ดร.เสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ และ คุณครูกุลวรรธน์ อินทะอุด หรือ แจ้งทางเพจ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!