นอภ.แม่สรวย สั่งคุมเข้มทุกพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อสม. และ อปพร. ตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกตำบล หมู่บ้าน เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดเชียงราย รวมถึงการป้องกันปัญหาอาชญากรรม และปัญหาด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการฯ ได้เรียกตรวจรถที่สัญจรไปมา ออกลาดตระเวนจุดเสี่ยง โดยบันทึกข้อมูลบุคคลสัญจรต่างพื้นที่ แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อต้องออกจากบ้าน ขอความร่วมมือเด็กและผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ที่บ้าน งดการรวมกลุ่มบุคคลในลักษณะมั่วสุมหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ สำหรับผู้เดินทางสัญจรที่ไม่มีหน้ากากสวมใส่ ทางชุดปฏิบัติการฯ ได้จัดหามาแจกบริการให้ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!