กองบิน ๔๑ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ นำชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) จำนวน ๓๕๐ ตัว ,รองเท้า Cover Shoe จำนวน ๓๕๐ คู่ และ หน้ากากผ้า จำนวน ๓๕๐ ชิ้น มอบให้แก่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ( ศ.ข.ฉ.ก )โดยชุดอุปกรณ์ดังกล่าว กองบิน ๔๑ ได้จัดซื้อเพื่อให้ทางจังหวัดเชียงใหม่นำส่งต่อให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ไปบริหารจัดการแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ยังได้ร่วมหารือกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย โดยกองทัพอากาศ พร้อมสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อใช้ในการยืนยันเป้าหมายจุดเกิดความร้อน (Hotspot) ในบริเวณที่มีไฟป่า ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!