เร่งช่วย! องค์การสวนสัตว์ไม่ปล่อยให้ปลาในซูอครอเรียม 40,000 กว่าตัว ต้องตาย

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19และองค์การสวนสัตว์ได้มีนโยบายปิดบริการสวนสัตว์
ทุกแห่งไปแล้วนั้นโดยเมื่อวันที่28-29มีค.63 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ได้มอบหมาย นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เดินทางมาประชุมหารือกับนาย นฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มารีนสเคป(ประเทศไทย)จำกัดในฐานะผู้ลงทุนดำเนินการบริหารจัดการ ที่ประสบปัญหาไม่มีรายได้ในการดำเนินการบริหารจัดการในช่วงปัญหาโควิด19ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทำให้มีความกังวลในการดำเนินการจนอาจต้องปิดกิจการตามที่บริษัทให้ข่าวไปแล้วนั้น

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ กระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้แก้ไขโดยมอบหมายให้ นายสุริยา แสงพงค์มารับทราบปัญหาตามที่บริษัทได้เสนอความต้องการโดยสามารถสรุปผลการประชุมหารือได้ดังนี้
1.องค์การสวนสัตว์จะนำค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของบริษัทที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวประกอบด้วยค่าไฟฟ้า ค่าอาหารปลา ค่าบุคลากรที่จำเป็นต้องดูแลชีวิตสัตว์น้ำและระบบต่างๆเสนอคณะกรรมการองค์การ
สวนสัตว์ ต่อไป
2.องค์การสวนสัตว์ได้มอบหมายให้สวนสัตว์เชียงใหม่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน อาหารปลาและประสานงานค่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(เชียงใหม่)ตลอดจนถึงรวบรวม
ค่าใช้จ่ายบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาระบบและให้อาหารปลา ต่อไป ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในพื้นที่

โดยนายสุริยา ได้กล่าวว่า”ผมไม่ต้องการให้ปลาตายสักตัว เราอยู่กับชีวิตสัตว์มาทั้งชีวิต เราได้บุญ ไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย เราต้องมาคุยทำความเข้าใจกัน ตามหนังสือที่บริษัทได้ทำไปยังองค์การสวนสัตว์และที่ให้ข่าวไป ต้องช่วยกันแก้ปัญหา ส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นการดำเนินการในอนาคตคงต้องคุยกันอีกต่อไป”

ส่วนนายนฤทัต ได้กล่าวขอบคุณและพอใจกับทางออกขององค์การสวนสัตว์ในการประชุมครั้งนี้
ส่วนนายวุฒิชัย ม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ รับหลักการตามข้อสั่งการและมติ
ที่ประชุมพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วนโดย ในเช้าวันนี้ (30 มี.ค.63))ได้นำคณะลงพื้นที่ไปหารือและ
รับทราบข้อปฏิบัติกับนายโรจน์ ธุวนริน และ
ธีรวัฒน์ เนืองนองผู้บริหารอีก2ท่าน
ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์นำ้(Chiangmai Zoo Aquarium)เพื่อการดำเนินการที่ต่อเนื่อง
ด้วยดีต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!