“สรุปเหตุการณ์” ทีมโดรนอาสาถูกงดถ่ายภาพมุมสูงเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า จังหวัดเชียงใหม่

1. ทีมโดรนอาสา เป็นทีมอาสามัคร นำโดรนขึ้นบินเพื่อชี้เป้าจุดไฟไหม้ป่า และถ่ายภาพมุมสูง ซึ่งได้ถูกนำเสนอในสื่อต่างๆ ก่อนหน้านี้ และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากหลายภาคส่วน2. มีผลทำให้เกิดการระดมความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและประชาชน มีการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบิติการดับไฟป่าในระยะนี้

3. เช้าวันนี้ (30/03/2020) มีกระแสจากเพจ : WEVO สื่อสู้ฝุ่น ระบุว่า มีการสะกัดทีมโดรนไม่ให้เข้าพื้นที่ ขึ้นบินเพื่อถ่ายภาพมุมสูง เจ้าหน้าที่อุทยานและป่าไม้จำนวนหนึ่งไม่สบายใจ ที่มีภาพมุมสูงของไฟไหม้ดอยสุเทพตั้งแต่บ่ายจนกระทั่งพลบค่ำวานนี้ เผยแพร่ออกไป ทำให้ผู้ใหญ่กังวลกับความรุนแรงของภาพ4. นาย ธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานร่มบินอาสาเชียงใหม่ แจ้งต่อ รองผู้ว่าฯ ในกลุ่มสนทนา “ทีมโดรนอาสาและร่มบินอาสาขอถอนตัวจากภารกิจนี้ครับ ทางราชการสบายใจได้ จะไม่มีภาพมุมสูงมารบกวนการทำงานของพวกท่านครับ”

5. ทั้งนี้แหล่งข่าวจากทางภาครัฐแจ้งว่า เนื่องจากหลายวันมานี้ มีการเพิ่มขึ้นของอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ ของหน่วยต่างๆ ในภาระกิจดับไฟป่าบริเวณดอยสุเทพและอำเภอต่างๆ มากขึ้น เช่น MI 17 ของ กองทัพบก KA 32 ของกรม ปภ. ของกระทรวงทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ลำ และของกรมฝนหลวงอีก 1 ลำ ซึ่งอากาศยานดังกล่าว ขึ้นปฏิบัติภาระกิจร่วมกัน ทำให้นักบินปฏิบัติภาระกิจด้วยความยากลำบาก และทางราชการ เป็นห่วงว่า หากมีโดรนขึ้นบินโดยไม่ได้ผ่านแผนการบินร่วมกันก็อาจเกิดอันตรายต่ออากาศยานได้ และจากการส่งภาพไปในกลุ่มต่างๆ ทำให้มีบุคคลภายนอกแชร์ภาพและระบุสถานที่ผิดเพี้ยนไปหลายครั้ง ทำให้เกิดความตระหนก และสับสน ทั้งประชาชนทั่วไป รวมทั้งทีมอำนวยการและทีมปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นอย่างมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในฐานะชาวเชียงใหม่ มีความเข้าใจและขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชนกลุ่มอาสาและผู้นำท้องถิ่น ซึ่งได้ทุ่มเทในการปฏิบัติภาระกิจนี้อย่างเต็มที่ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!