เชียงแสน ประชุมผู้นำท้องถิ่นชูโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2563 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานการประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชียงแสน 90 วัน กับโครงการ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งเป็นโครงการลดรายจ่ายประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19) ในช่วงนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ อปท.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย

โครงการ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” นอกจากจะช่วยให้มีงานอดิเรกทำ เป็นการผ่อนคลายจากภาวะตึงเครียดแล้ว ยังจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระเศรษฐกิจในครัวเรือนได้อีกด้วย และเหนือสิ่งอื่นใดจะช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดีทางอ้อมจากการทานผักที่สด สะอาด ปลอดภัย อันจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทานที่ดีต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!