ทต.ท่าศาลารุกพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแจกหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ทุกหลังคาเรือน

วันที่ 2 เม.ย. 2563 นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณ ม. 2 บ้านศรีบัวเงิน วัดศรีบัวเงิน ลานอเนกประสงค์หน้าวัดศรีบัวเงิน รพ.สต.ศรีบัวเงิน ม.3 บ้านสันทรายดอนจั่น ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันทรายดอนจั่น วัดสันทรายดอนจั่น และ ม.4 บ้านดอนจั่นพัฒนา และสถานที่ออกกำลังกายของหมู่บ้าน ส่วนในวันที่ 3 เม.ย.ฉีดพ่นที่ ม.5 บ้านบวกครกหลวงพัฒนา และ ม.1บ้านบวกครกหลวง โดยดำเนินการครบทุกหมู่บ้านตามมาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ในพื้นที่ของตำบลท่าศาลา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่บ้าน ม.1 เพื่อมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง อสม.และ ประชาชนจิตอาสาในชุมชน ได้ร่วมการทำหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในตำบลท่าศาลา ซึ่งจะแจกให้ทุกหลังคาเรือนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!