น่าน ด่วนผู้ประกอบการโรงแรมที่พักในจังหวัดน่าน ที่ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19 ประกาศปิดกิจการกว่า 90 เปอร์เซ็น

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.นางจันทิรา ชินสุขเสริม เจ้าของโรงแรม น่านบูติกโฮเทล แอนด์ รีสอร์ต ประธานชมรมที่พัก จังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ณ ปัจจุบัน โรงแรมที่พักเกือบทั้งหมด ในจังหวัดน่าน ได้ปิดให้บริการไปแล้ว เพราะผลกระทบจาก COVID-19 แม้ว่าจะไม่มีลูกจ้างที่ถูกกักตัวหรือลูกจ้างที่สุ่มเสี่ยง และรัฐเองไม่ได้มีคำสั่งปิด ทั้งที่โรงแรม เป็นสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค มาเป็นอันดับต้นๆ จากผู้พัก ที่มาจากแหล่งต่างๆ ธุรกิจโรงแรม ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 ทำให้เจ้าของผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายในระบบ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เนท ค่าเสื่อม ต่างๆ ที่สำคัญ คือ ค่าแรงของพนักงาน ถ้าโรงแรมประกาศปิดกิจการ และให้พนักงานออกงาน ก็จะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างชดชยกรณีให้ออก เพราะขณะนี้ธุรกิจโรงแรมยังไม่ได้รับการเยียวยา จากภาครัฐ โดยเฉพาะผู้ที่ประกันตนในระบบ ภาระทั้งหมดจึงตกอยู่กับเจ้าของผู้กอบการ สิ่งที่ทางผู้ประกอบการโรงแรมต้องการคือ ต้องการให้ทางประกันสังคมระบุความช่วยเหลือให้นายจ้างและลูกจ้าง ที่แจ้งปิดให้บริการเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว 1. โดยให้สามารถลงทะเบียนแจ้งปิดกิจการชั่วคราว จากผลกระทบจาก COVID-19 และขอให้ช่วยเหลือค่าจ้างของลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมอย่างน้อย 60% เป็นระยะเวลา 180 วัน
2. มาตรการในการกำหนด การจ่ายเงินสบทบประกันสังคมของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่เดิมสบทบฝ่ายละ 5% ต้องการให้ กำหนดการหักเงินสบทบเป็น 1% ให้เท่ากันทั้งสองฝ่าย..(ปัจจุบันได้กำหนดให้นายจ้างจ่าย 4% ลูกจ้าง 1%)
ซึ่งในขณะนี้ สิ่งที่ผู้ประกอบการทาง โรงแรม ได้ดำเนินการในช่วงนี้คือ
1. แจ้งปิดดำเนินกิจการช่ั่วคราว ที่ กรมสรรพกร เพราะปิดกิจการไม่มีรายได้ (สำหรับรร.ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. แจ้งปิดดำเนินกิจการชั่วคราว ที่ สำนักงานประกันสังคม เพื่อที่จะเป็นข้อยืนยันให้สอดคล้องกับที่ ให้ลูกจ้างออก หรือลูกจ้างลาออก
กรณีที่ให้ลูกจ้างออก นายจ้างต้องจ่ายสบทบเพิ่ม ซึ่งในกรณีนี้ นายจ้างไม่สมารถทำได้ทั้งหมด เนื่องจากปิดกิจการชั่วคราว ไม่มีรายได้ กรณีที่ลูกจ้าง ได้เห็นใจนายจ้าง และยินยอมที่จะลาออกเอง ลูกจ้างต้องลาออก และไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรับสิทธิประโยชน์ จากเงินประกันสังคมที่ได้ส่งมาตามระเบียบ คือ 45% ของค่าจ้าง (บางรายได้ชดเชยไม่ถึง 5000 ซึ่งน้อยกว่าผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม อาชีพอิสระ) ชึ่งในส่วนของนายจ้างยังคงตัองรับผิดชอบ ดูแล ลูกจ้างแม้ว่าจะแจ้งปิดกิจการชั่วคราว เข่นยังคงต้องจ้างให้มาทำความสะอาด ดูแลสถานที่ แม้ว่าจะไม่ได้ทำประจำ แต่ก็ถือว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องจ้างเพื่อให้ลูกจ้างมีรายได้เพิ่มจากเงินประกันสังคมที่ได้รับ
นางจันทิรา ชินสุขเสริม ประธานชมรมที่พัก จังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มอีกว่า สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ที่ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19 ขอเสนอมาตรการ ขอความช่วยเหลือดังนี้
1. มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง/ลูกจ้างในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดCOVID-19 ยังไม่มีความชัดเจนเรื่อง การขอปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่ได้รับผลกระทบจากCOVID-19 เพราะการแจ้งปิดกิจการชั่วคราว COVID-19 สำหรับนายจ้าง มีเพียง 4 หัวข้อคือ
– กรณีลูกจ้างต้องกักตัวเนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19
– ภาครัฐสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19
– ปิดเองเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
– ปิดเองเนื่องจากมีลูกจ้างสุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

รายชื่อโรงแรมที่ประกาศปิดให้บริการในช่วง การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
1. น่านบูติคโฮเทล
2. น่านบูติครีสอร์ท
3. น่านตรีงใจบูทีคโฮเทล
4. แสงทองรีสอร์ท อ.เชียงกลาง
5. ปวินท์ศิลป์รีสอร์ท อ.ปัว
6. น่านธาราเพลส
7. วินเฮ้าส์
8. น่านเทรชเชอร์
9. ภูรีสอร์ท อ.ปัว
10. คุ้มเมืองมินทร์
11. ชมนารีสอร์ท
12. น่านกรีนเลควิว
13. ริสาสินีสปาแอนด์รีสอร์ท
14. บ้านสวนชะเอิงเปิง
15. พรหมพรบูทีคโฮเทล
16. ภูมินทร์เฮ้าส์
17. เฮือนริมน่าน
18. น่านนิรันดร์ อ.ปัว
19. K1
20. ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์
21. บ้านต้นแค
22. บ้านสวนในฝัน โฮมสเตย์ ปัว
23. ภูมินทร์เฮ้าส์
24. ท่าลี่โฮมสเตด
25. โรงแรมเวียงภูมินทร์
26. โรงแรมน่านนครา
27. ดิอิมเพรส (เริ่มปิด 1 เมย)
28. โกโก้ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.ปัว
29. บ้านไร่อิงดอย
30. ศศิดารารีสอร์ท
31. คุ้มแก้ว
32. โรงแรมน่านบ้านคุณ
33. ภูนาน ลอฟท์ น่าน
34. โรงแรมเวียงแก้ว
35. โรงแรมสุขไทยโฮม
36. บ้านสวนไม้งาม
37. วิลล่าเดอบัวรีสอร์ต
38. บ่อเกลือวิว รีสอร์ต
39. โรงแรมมีโชค
40. เฮือนช้างเผือก
41. อนงค์นาถ ห้องพัก
42. โรงแรมโซน่าเฮ้าส์
43. โรงแรมปัว เดอวิว บูติก รีสอร์ต
44. เดอะชาลี
45. โรงแรมพรพงษ์วิลเลจ
46. เฮือนคำน่าน
47. ดวงดาวรีสอร์ท
48. ภูหรรษาบูติก
49. บ้านไอยรา
50. เฮือนน่านนิทรา
51. ไร่จุฑามาศ รีสอร์ท
52. ข้าหลวงเพลส
53. น่านฟ้าใสรีสอร์ท
54.น่านศรีปันนา… 55.รพีพงศ์ รีสอร์ท น่านไท
56.โรงแรมน่านฟอร์ยูรีสอร์ท
57.โรงแรมภูระฟ้า เพลส
58.โรงแรมน่านวิลล์
59.น่านริมน้ำ รีสอร์ท
60.โรงแรมบ้านน่าน
61.โรงแรมบ้านน่าน บีแอนด์บี
62.ภูเพียงเคียงฟ้า รีสอร์ท
63. เรือนไม้งามรีสอร์ท
64. บ้านสวนสักรีสอร์ท
65. น่านสะบายดี
66.น่านวิวฟาร์มเมอร์ ลำดวนโฮมสเตย์
67. ภูชมนา โฮมสเตย์ อ.แม่จริม
68.น่านเกสท์เฮ้าส์
69.ฮอมฮักแกลเลอรี
70.โรงแรมเทวราช
71.โรงแรมกรีนฮิลล์รีสอร์ท
72.โรงแรม​สวัสดี​ล้าน​นา​
73.ดอยถิ่นน่านรีสอร์ท
78. PX 122 Dbest hotel
79. โรงแรมทุ่งช้างฮิลล์รีสอร์ท
80. บ้านกังหัน@ปัว คอทเทจ
81.สบายน่าน
82. โรงแรมพราวน่านคอทเทจ 83. น่านชมวิว รีสอร์ท 84. บ้านสวนรีสอร์ท
85.น่านฟ้าชลธีรีสอร์ท
86.น่านรอยัลรีสอร์ท
87.ฮักปัว โฮเทล
88.ฅนขุนเขารีสอร์ท
89.โรงแรมน่านภาดีเพลส
90. ห้วยแก้วรีสอร์ท
91.น่านริมน้ำ รีสอร์ท
92.โรงแรมศรีนวล ลอดจ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!