บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ไม่ทอดทิ้งคนเมืองน่านด้วยกัน นำถุงมืออนามัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน ได้นำถุงมืออนามัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ จำนวน 16 กล่อง บรรจุกล่องละ 100 ชิ้น และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดมือ (Alcohol 75 %) จำนวน 16 ถุง ปริมาณถุงละ 1,000 มิลลิลิตร มอบให้กับตัวแทน กลุ่มชาวน่านต้าน covid 2019โดยมีนายศักดา ศรีเทพ, สท.เอกชัย อินทะนันท์ และคณะตัวแทนผู้ประสานงานของชาวน่านต้านcovid 2019 เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน บุคคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและคัดกรอง ที่ ด่านจุดตรวจคัดกรองของจังหวัดน่านจำนวน 4 จุด ได้แก่ ด่านห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา / ด่านพี้หลวง อำเภอบ้านหลวง / ด่านปางปุก อำเภอสองแควและด่านตรวจอำเภอนาน้อย ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!