ด่วน แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว เรื่อง การปิดการเดินทางของบุคคล เข้า-ออกด่านสากล 4 แห่ง ของแขวงไซยะบูลีชั่วคราว

เจ้าแขวงไซยะบูลี ทำหนังสือเรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา ราชอาณาจักรไทย ตามหนังสือที่ส่งมานี้
แขวงไซยะบูลี เลขที่ 92/จข.ซย
เรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา ราชอาณาจักรไทย
เรื่อง การปิดการเดินทางของบุคคล เข้า-ออกด่านสากล 4 แห่ง ของแขวงไซยะบูลีชั่วคราว

อ้างถึง คำสั่งของนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวฉบับเลขที่ 06/นย ลงวันที่ 29 มีนาคม 2020 ว่าด้วยการเพิ่มทวีมาตรการสกัดกั้นกันการระบาด ควบคุมและเตรียมความพร้อมรอบด้านเพื่อต้าน Covid 19
เนื่องจากสภาพปัจจุบัน ที่มีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ Covid 19 ในทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนล่วงหลาย และมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทั่วโลก และประเทศใกล้เคียงกลายเป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic); เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นพร้อมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19
แขวงไซยะบูลีขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงแจ้งมายังท่านทราบเกี่ยวกับ การปิดการเดินทางของบุคคลเข้า-ออกด่านสากล 4 แห่ง (ด่านสากลสะพานมิตรภาพน้ำเหืองเมืองแก่นท้าว ด่านภูดู่เมืองปากลาย ด่านน้ำเงินเมืองเงิน และด่านปากมอนเมืองคอบ แขวงไซยะบุรี) ชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2020 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะกลับคืนสู่สภาพปกติ เพื่อยุติการเข้า-ออกของบุคคลรวมทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว แต่ยังไม่ทันออกไปหรือเข้ามา ส่วนพาหนะขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการด้านการขนส่งที่ได้รับอนุญาตดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการ สามารถเข้า-ออกได้แต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำของด่านสากล ที่บังคับใช้
ดังนั้นจึงแจ้งมายังท่านเพื่อทราบและช่วยประสานไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามสมควรด้วย
ขอแสดงความนับถือ
พงสะหวัน สิดทิวง
เจ้าแขวง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!