แพร่ เตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับกักตัว เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พ.อ.ประสิทธิพงศ์ มูลดี รองผู้อำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ น.พ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ และผู้เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแพร่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อรองรับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!