ต.บ้านหลวง ปล่อยแถวลาดตระเวนดับไฟป่า 2 โซน เขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสัญญา นวลละออ กำนันตำบลบ้านหลวง ร่วมปล่อยแถว ลาดตระเวนและดับไฟป่า โดยแบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนแม่ยะ-แม่ป๋อน และโซนแม่กลาง เขตอุทยาน แห่งชาติดอยอินทนนท์ และได้ร่วมดับไฟป่าในเขตดอยหัวเสือ หมู่ที่ 15 พบพื้นทีเสียหาย จำนวน 100 ไร่ จนเสร็จสิ้นภาระกิจควบคุมเพลิงในวงจำกัด
โดยในวันอาทิตย์ ที่ 5 เม.ย. 2563 จะ จนท.ปฏิบัติการ ร่วมลาดตระเวนและดับไฟป่าอีกครั้งในโซนขุนยะ เนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตตำบลบ้านหลวง เป็นตำบลที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีพื้นที่ป่าค่อนข้างมาก โครงการนี้เป็นการริเริ่มในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า นำโดย นายกำนัน สัญญา นวลละออ พร้อมด้วย นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอจอมทอง ในฐานะปลัดประจำตำบลบ้านหลวง ผญบ, ผช.ผญบ.,สารวัตร,แพทย์, ทุกๆ คนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งก่อนหน้านี้ทางชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านหลวง ก็ได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนทรัพย์สนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ในพื้นที่โดยได้ปัจจัยรวมทั้งหมดกว่า 150,000 บาท ชึ่งถือว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของฝ่ายปกครอง ในการร่วมกับทุกภาคส่วนในการสู้กับปัญหาดังกล่าว ในการร่วมกันบำบัดทุก บำรุงสุขเพื่อชุมชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!