จังหวัดน่าน เสริมเครื่องเทอร์โม สแกน สำหรับการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่าน ที่ด่านตรวจห้วยน้ำอุ่น

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 นาย วรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายแพทย์ดิเรก สุดแดน รักษาการสาธารณสุขจังหวัดน่าน ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณด่านตรวจคัดกรองห้วยน้ำอุ่น อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นจุดคัดกรองใหญ่ด่านแรกในการเดินทางเข้าสู่จังหวัดน่าน โดยวันนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ร่วมกับอำเภอเวียงสา ติดตั้งเครื่องเทอร์โม สแกน ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิขนาดใหญ่ ใช้การเดินผ่านเข้าอุโมงค์ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีการอ่านค่าอุณหภูมิผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง โดยที่เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ผู้รับตรวจเหมือนการตรวจแบบเดิม อีกทั้งไม่ใช้เวลานาน ทำให้เกิดความคล่องตัวในช่วงที่จำนวนคนหนาแน่น รอรับการตรวจจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคลายความเครียดจากการร่วมตรวจคัดกรอง ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ระยะประชิดตัวเหมือนเครื่องตรวจวัดที่เคยใช้มา

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในการร่วมมือ ร่วมใจ ทำงาน เพื่อชาวน่านปลอดภัยจากการระบาดของโรคไวรัส โควิด – 19 และขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทาง เข้าพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!