รร.เชียงดาววิทยาคม มอบแอลกอฮอล์เจล ให้กับอำเภอเชียงดาว

วันที่ 6 เมษายน 2563 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมและคณะ มอบแอลกอฮอล์เจลให้กับอำเภอเชียงดาว โดยผ่านทางนายอำเภอเชียงดาวเพื่อไปแจกให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ตั้งจุดด่านในการป้องกันแก้ไขปัญหาไวรัส COVID-19 จำนวน 100 ขวด ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!