วัดท่าล้อ งดจัดงานประเพณี 7 เป็ง นมัสการพระธาตุท่าล้อ ตามคำสั่งรัฐบาลเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยมี
คณะกรรมการวัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในทุกๆปีประชาชนชาวจังหวัดน่าน และใกล้เคียง จะมาร่วมงาน สรงน้ำพระธาตุท่าล้อและแข่งขันจุดบั้งไฟดอกกลางแม่น้ำน่าน ในงานประเพณี 7 เป็ง นมันการพระธาตุท่าล้อ ประจำปีทุกปี ถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน มีการทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระธาตุและแห่ครัวทาน ช่วงค่ำ มีการสืบสานการจุดบอกไฟดอก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สำหรับปีนี้ ทางรัฐบาลมีคำสั่งให้งดจัดงานทั่วประเทศเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุท่าล้อ และการแข่งขันจุดบั้งไฟดอก เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งหมดเป็นประเพณีที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะศรัทธา บ้านท่าล้อที่ช่วยกันสละทุนทรัพย์ สละแรงกำลังศรัทธา โดยไม่ได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด การจุดบอกไฟดอก หรือไฟพะเนียง ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นประเพณีของทุกปี จัดขึ้น ณ บริเวณกลางแม่น้ำน่าน ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 เพื่อถวายพระพุทธเจ้า และ บูชาพญานาค และบูชาพระธาตุวัดท่าล้อ เพื่อจะได้ให้มีฝนตกน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ในฤดูฝนที่จะมาถึง
ส่วนงานประเพณี 7 เป็ง ในปีนี้ ทางหมู่บ้านท่าล้อ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ตกลงกัน ทำ เช่นเคย แต่มีเฉพาะ ห่มผ้าองค์พระธาคุท่าล้อ เท่านั้น โดยใช้ประกาศทาง เครื่องขยายเสียงภายในหมู่บ้าน แต่ประชาชนชาวบ้าน ก็จะ ได้อยู่ภายในบ้านฟังเสียงจาดเครื่องขยายเสียง ส่วนที่วัด ก็จะมีพระ ทำพิธี ห่มผ้าองค์พระธาตุ เท่านั้น แต่งดพิธี ทำบุญตักบาตร พิธีแห่ครัวทาน และช่วงค่ำงดพิธีจุดบั้งไฟดอก เพื่อปฏิบัติตาม คำสั่งของรัฐบาล โดยเคร่งครัด และขณะนี้ทางวัด ยังได้ สั่งทำภาพอนามัยปิดจมูก แจกให้กับชาวบ้านบ้านท่าล้อ ทุกครัวเรือนและทุกคน เนื่องจากบางบ้านบางคนก็ยากจนและมีอายุมาก ไม่มีผ้าอนามัยปิดจมูกใช้ ก็เลยถือโอกาสนี้ ทำแจกให้กับชาวบ้านบ้านท่าล้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อีกด้วย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น