สำรวจตรวจสอบความเสียหาย จากเหตุภัยพิบัติพายุฝนและลูกเห็บโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจาดพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. นายยงยุทธ สุยานะ หน.โครงการ พมพ.4 / ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่จริม / นายธันวา ม่วงทอง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม / ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิก อส. บูรณาการร่วมกับ
เจ้าหน้าที่โครงการ พมพ.4 ร่วมกับ จนท. อุทยานแห่งชาติแม่จริม, ต.ช.ด.ฐานปฏิบัติการบ้านสว่าง, นายก อบต.หนองแดง ผู้ใหญ่บ้านกิ่วน้ำ และผู้ใหญ่บ้านสว่าง ทำการตรวจสอบความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติ พายุฝนและลูกเห็บ
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 17.30 – 18.00 น.ในเขตท้องที่บ้านกิ่วน้ำ หมู่ที่ 9 และบ้านสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ และราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ มีทรัพย์สินของทางราชการ คือ อาคารศูนย์ฝึกศิลปาชีพทอผ้า บ้านสว่าง (สร้างเมื่อปี 2537 โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ) พังเสียหาย จำนวน 1 หลัง มูลค่าความเสียหายประมาณ 150,000 บาท / เสาธงชาติเหล็ก จำนวน 1 เสา มูลค่าความเสียหายประมาณ 2,000 บาท/ ป้ายโครงการ พมพ.4 จำนวน 1 ป้าย มูลค่าความเสียหายประมาณ 5,000 บาท และทรัพย์สินของราษฎร กระเบื้องลอนคู่มุงหลังคาอารามสงฆ์ บ้านสว่าง แตกเสียหาย จำนวน 12 แผ่น มูลค่าความเสียหายประมาณ 600 บาท/ หลังคาสังกะสีมุงบ้านราษฎร บ้านสว่าง 1 หลัง ถูกพายุพัดเสียหาย จำนวน 5 แผ่น มูลค่าความเสียหายประมาณ 600 บาท / พลาสติกมุงหลังคาโรงเรือนปลูกผัก งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ราษฎรลดการบุกรุกพื้นที่ป่า ชำรุดเสียหาย จำนวน 10 โรง มูลค่าความเสียหายประมาณ 20,000 บาท / กระเบื้องลอนคู่มุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกิ่วน้ำ แตกเสียหาย จำนวน 6 แผ่น มูลค่าความเสียหายประมาณ 300 บาท / หลังคาสังกะสีมุงบ้านราษฎร บ้านกิ่วน้ำ 1 หลัง ถูกพายุพัดเสียหาย จำนวน 5 แผ่น มูลค่าความเสียหายประมาณ 600 บาทรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมด ประมาณ 179,100 บาท ทั้งนี้พร้อมได้รายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) / โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจาดพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน ทราบผลการตรวจสอบความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!