คนสันติสุขไม่ทิ้งกัน ร่วมใจต้านภัย โควิด 19 จัดหาทุนซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด และแอลกอฮอล์เจล สนับสนุนหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดย นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอสันติสุข ร่วมด้วย ชมรมคนสันติสุขไม่ทิ้งกัน นายวิชัย ชัยชนะฉิมพลี ประธานชมรมคนสันติสุขไม่ทิ้งกัน / นายอุดม พานิช สาธารณสุขอำเภอสันติสุข / นายทำนอง ทะนะอ้น ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสันติสุข / นายรักษ์ศักดิ์ เสนนันตา กรรมการที่ปรึกษาชมรม / นายชัชวาลย์ ยศบุญเรือง เลขานุการชมรม พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมคนสันติสุขไม่ทิ้งกัน ได้มามอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ให้แก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลป่าแลวหลวง ตำบลดู่พงษ์ ตำบลพงษ์ ตำบลละ 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการวัดไข้คัดกรองผู้มาร่วมงานสีดำของแต่ละหมู่บ้าน และการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน โดยมีจนท.รพ.สต.และอสม.เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ชมรมคนสันติสุขไม่ทิ้งกัน ยังสนับสนุนแอลกอฮอล์เจลแก่งานศพในหมู่บ้านต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 เมื่อมีงานสีดำที่หมู่บ้านสามารถมาติดต่อขอรับการสนับสนุนแอลกอฮอล์เจล ได้ที่ ที่ทำการชมรมคนสันติสุขไม่ทิ้งกัน ต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!