จ.ลำปาง แถลงยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ลำปาง เพิ่ม 1 ราย เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัวผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1

วันที่ 8 เมษายน 2563 นายณรงค์ศักดิ์ โอสธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีพบผู้ ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รายใหม่ เพิ่มอีก 1 ราย ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาล สำหรับ ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 4 เป็นชายไทย อายุ 39 ปี อยู่ในกลุ่มสัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัว คือ เป็นลูกชายของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1 อาชีพเปิดร้านขายของชำ เป็นคนขายของหลักในร้าน โดยมีประวัติได้รับการปลูกถ่ายไต เริ่มมีอาการไข้ ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ มาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่ไม่ได้ไปรับการรักษา ต่อมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มารับการรักษาที่ โรงพยาบาลงาว ด้วยอาการไข้ ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ และเข้ารับการตรวจเพื่อยืนยันการติดเชื้อ ในวันที่ 3 เมษายน 2563 พร้อมมารดา แต่ผลเป็นลบ ทั้งนี้ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลงาว แผนกผู้ป่วยใน และเนื่องจากผู้ป่วยยังมีไข้ จึงได้รับการส่งตรวจเพื่อยืนยันการติดเชื้อและผลการ ตรวจ ยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อ ในวันที่ 7 เมษายน 2563
อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดลำปางได้ดำเนินการในเบื้องต้นโดยทีมสอบสวนโรคได้ทำการ สำรวจค้นหา และติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำและนำผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อทั้งหมดไปแยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการที่ โรงพยาบาลงาวแล้ว พร้อมกับสำรวจและค้นหากลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงที่ด่านควบคุมโรค และ สถานพยาบาล (โรงพยาบาลงาว) เพื่อคัดกรองและผู้ป่วยที่มีอาการและอาการแสดง คือ อุณหภูมิ ร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่าง หนึ่ง (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก)จนถึง ณ วันนี้ ผู้ป่วยติดเชื้อที่พบ รวม 4 ราย
พร้อมกันนี้ ภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาวได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุกวันร่วมกับค้นหาผู้ที่มีอาการป่วย เพิ่มเติมในชุมชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!