“ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด จากใจ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 8 เมษายน 2563 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า COVID -19 ของโลกส่งผลกระทบในหลายประเทศทั่วโลก ประเทศไทยก็เช่นกัน ที่ได้รับผลกระทบทั้งภาคเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงทางภาคการเกษตร ถึงแม้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน แต่ด้านการส่งออกที่ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายได้โดยปกติ หรือแม้แต่การบริโภคในประเทศก็ยังทำไปด้วยความยากลำบาก ทำให้สินค้าเกษตร นั้นล้นตลาด หาแหล่งจำหน่ายไม่ได้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ภายใต้ภาวะวิกฤตของชาติ นอกจากจะช่วยชาติโดยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ รักษาระยะห่างทางสังคมแล้ว ยังสามารถอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพจากแปลงใหญ่ที่จะออกตามฤดูกาล อาทิ กล้วยหอมทอง ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วงฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกร และยังเป็นการช่วยเหลือชาติทางภาคการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะขณะนี้กล้วยหอมแปลงใหญ่ อำเภอแม่แตง ประสบภาวะดังกล่าวจึงขอเชิญชวนซื้อสินค้าเกษตรไทยเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ภาคการเกษตรไทยอยู่รอด โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง โทร.053471328 หรือ นางศรีนวล ทองเหลือง ประธานกล้วยหอมแปลงใหญ่ โทร.0807696729

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!