มอบหน้ากากผ้า และหน้ากาก Face Shield จำนวน 3,600 ชิ้น ตามโครงการ “สค รั้วครอบครัวป้องกันภัย COVID 19”

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน มอบหน้ากากผ้า และหน้ากาก Face Shield จำนวน 3,600 ชิ้น ตามโครงการ “สค รั้วครอบครัวป้องกันภัย COVID 19”วันที่ 8 เมษายน 2563 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบหน้ากากผ้า และหน้ากาก Face Shield จำนวน 3,600 ชิ้น ตามโครงการ “สค รั้วครอบครัวป้องกันภัย COVID 19” (ทำด้วยใจ) ผลิตหน้ากากผ้า และหน้ากาก Face Shield โดยเครือข่ายกลุ่มสตรีและครอบครัว กลุ่มฝึกอาชีพในชุมชน ประชาชนจิตอาสา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์) เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน (มอบให้ด้วยความห่วงใย) “หมอช่วยดูแลเรา เราช่วยดูแลหมอ” save doctor to save us! เพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคัดกรอง และดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล อีกทั้งหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสCOVID-19ได้แก่ปกครองจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และโรงพยาบาล ทั้งหมด 8 แห่งภายในจังหวัดลำพูน และร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!