รอง ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุด

8 เม.ย.63 เวลา 14.40 น. พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5 เดินทางมาตรวจเยี่ยม
จุดตรวจควบคุมการ​แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ ด่านตรวจบ่อเหล็กลอง อ.ลอง จว.แพร่ พบ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลอง, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,อาสาสมัคร, เจ้าหน้าที่ขนส่ง อยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด และได้กำชับการปฏิบัติ พร้อมได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!