วศร.8 รวมใจสู้ภัย COVID-19

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ดร.ปาลินี สุมิตสวรรค์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนจากระบบขนส่งทางรางไทย (วศร.รุ่นที่ 8) มอบเงิน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดหาและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลในเขตภาคเหนือเพื่อต้านภัย COVIC-19 โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับมอบ ณ ศูนย์ประสานงานติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา สำหรับเงินจำนวนดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยฯ จะนำไปบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!