นายจิรัชพัท นันตา ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนายจิรัชพัท นันตา นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สาขาคณิตศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!