นร.รร.สารภีพิทยาคม มีผลทดสอบ O-Net ม.3 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา

นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารภีพิทยาคม รุ่นอคิราห์ ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลการทดสอบ O-Net ม.3 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา , มีผลทดสอบ O-Net ม.3 สูงกว่าระดับจังหวัดทุกรายวิชา , มีผลทดสอบ O-Net ม.3 พัฒนาขึ้นทุกรายวิชาเทียบระดับมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน
“โรงเรียนสารภีพิทยาคม เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เราจะก้าวไปพร้อมกัน เพราะเราคือครอบครัว สารภี”
We go strong together!

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!