‘ซันสวีท’ นำทีมให้กำลังใจแพทย์ บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาล ฝ่าวิกฤต โควิด-19

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ขยายวงกว้างและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย รวมถึงโรงพยาบาลถือเป็นสถานที่ที่ต้องแบกรับภาระหนักในการดูแลผู้ป่วย การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือแพทย์ ห้องผู้ป่วย จึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำโดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาพยาบาลในระดับท้องถิ่น ซึ่งโรงพยาบาลสันป่าตองเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ ที่มีความสำคัญต่อการรับการรักษาผู้ป่วยในอำเภอสันป่าตอง และรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนอื่น ๆ อีก 6 อำเภอ ได้แก่ หางดง สันกำแพง สารภี แม่วาง ดอยสะเก็ด และแม่ออน ทั้งนี้ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นหลายรายการ และขาดแคลนเงินทุนในการจัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด- 19 หากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

พร้อมกันนี้ได้ร่วมมือกับ บริษัท พูนทรัพย์โลหะการพิมพ์ จำกัด บริษัท วี เอ็น ที อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด บริษัท เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป จำกัด และตระกูลกิตติคุณชัย ทำการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย และรองเท้าบูธ และมอบเงินสนับสนุน โดยมียอดบริจาครวม 459,100 บาท ให้แก่ นพ.วิรัช กลิ่นบัวแย้ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการสมทบทุนจัดตั้งหอผู้ป่วย Cohort Ward สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด- 19 พร้อมทั้งให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล ที่เสียสละทุ่มเทกำลังความสามารถในการช่วยหยุดหยั้งการระบาดของโรคอย่างเต็มความสามารถ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!