กิจกรรมทำความสะอาดตลาดต้นพยอม ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ นำกำลังพลจิตอาสาข้าราชการ กองบิน ๔๑ และทหารกองประจำการ จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ ร่วมทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ, นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และคุณเจษฎา เจริญกิติศัพท์ ผู้แทนเจ้าของกิจการตลาดต้นพยอม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณตลาดต้นพยอม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมในครั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้ร่วมกับกิจการตลาดต้นพยอม และเทศบาลตำบลสุเทพ ทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 มาตรการการของรัฐบาล และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยอาหารและสินค้าในตลาดต้นพยอมรู้สึกปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID – 19

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!