โรงพยาบาลสวนปรุง รับมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย และ Face shield

วันที่ 8 เมษายน 2563 นางดาราลักษณ์ สุชาติ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวนปรุง และคณะ ให้การต้อนรับ คุณพีรพงศ์ เชิดสถิรกุล บริษัท ชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัด ในโอกาสมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย สำหรับปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วย จำนวน 2 ชุด, Face shield จำนวน 200 อัน และพลาสติก จำนวน 6 ม้วน สำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลฯ เพื่อปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ณ โรงพยาบาลสวนปรุง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!